Machtiging Directe Vertegenwoordiging

Met deze Machtiging Direct Vertegenwoordiging, kan Maco uw in- en uitvoer aangiftes maken in uw naam en voor uw rekening. Maco is aansprakelijk bij de douane tot het aangifteproces is beëindigd, daarna bent u aansprakelijk. Maco zal alle heffingen aan de douane betalen, welke dan vervolgens aan u doorbelast worden.
De tekst van de machtiging kunt u hier lezen: Tekst Machtiging Directe Vertegenwoordiging.
De volgende fouten zijn opgetreden:
Ik stem in met de Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals ik deze heb kunnen lezen
Versie: 1.5.006