Combinatie Machtiging Directe Vertegenwoordiging en Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging

Met deze Machtiging Direct Vertegenwoordiging, kan Maco uw in- en uitvoer aangiftes maken in uw naam en voor uw rekening. Maco is aansprakelijk bij de douane tot het aangifteproces is beëindigd, daarna bent u aansprakelijk. Maco zal alle heffingen aan de douane betalen, welke dan vervolgens aan u doorbelast worden. Met de Machtiging Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging kan Maco u vertegenwoordigen inzake in BTW bij invoer. Maco neemt de aansprakelijkheid voor de BTW bij invoer op zich en zal deze vervolgens als een Intra Communautaire Levering aan u en/of uw relaties melden bij de BTW-autoriteiten.
De tekst van de machtiging kunt u hier lezen: Tekst gecombineerde Machtiging Directe Vertegenwoordiging en Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging.
De volgende fouten zijn opgetreden:
Worden direct naar mijn onderneming gebracht zonder overlading of opslag.
Anders namelijk:
Ja
Nee
Ik bevestig hierbij dat de bovenstaande informatie correct is en dat ik Maco zal informeren als er veranderingen optreden.
Ik stem in met de Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals ik deze heb kunnen lezen
Versie: 1.5.006